AanvalOpOverval.nl maakt gebruik van cookies om de website prettiger in gebruik te maken. Lees meer over Cookies

Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het ministerie van Veiligheid en Justitie alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet deze website aan de privacywetgeving.

Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Cookies

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. AanvalOpOverval.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. AanvalOpOverval.nl meet het websitebezoek met het webstatistiekenpakket Google Analytics. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens:

de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox); het tijdstip en de duur van uw bezoek; welke pagina's bezocht zijn; foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Voorwoord

De succesvolle aanpak van gewelddadige vermogenscriminaliteit, zoals overvallen en straatroof, blijft ook in 2014 een topprioriteit. De dalende lijn die bij dit soort ernstige delicten is ingezet, wordt doorgetrokken en méér verdachten moeten worden gestraft. Ook de aanpak van woninginbraken wordt verder geïntensiveerd. In een volgend e-magazine krijgt de aanpak van woninginbraken de aandacht.
Lees verder..
Doel van het kabinet blijft om de High Impact Crimes verder terug te dringen. Samen met partners in de veiligheidsketen maken we daar serieus werk van. De cijfers tot en met september 2013 wijzen uit dat het aantal overvallen opnieuw is afgenomen, namelijk met 15 procent. Als deze lijn dit jaar doortrekt, komt het totaal uit op onder de 1900; de doelstelling voor 2014. Het aantal zaken waarin het komt tot een veroordeling stijgt naar 31 procent. Ook de recidive moet verder omlaag: in 2014 naar (maximaal) 40 procent.

Nieuwe maatregelen

Om het aantal high impact crimes verder terug te dringen, nemen we nieuwe maatregelen. Hierover vindt u meer in dit e-magazine. Zo presenteert Reclassering Nederland een opvallend resultaat: nul recidive bij 37 Rotterdamse overvallers die onder Verscherpt Toezicht staan. In het peiljaar 2009 viel nog 54 procent van de overvallers binnen twee jaar terug in crimineel gedrag.

Hotspots

Nieuw zijn bijvoorbeeld ook de hotspots die werden aangewezen in uitgaansgebieden in tien grote steden. Gemeenten, politie en horeca-ondernemers werken samen om de straatroven tijdens het uitgaan terug te dringen. Vaak zijn eenvoudige maatregelen genoeg om het aantal straatroven te reduceren. In dit magazine zien we hoe Eindhoven het aanpakt.

Impact

Ook vraagt de ouderenorganisatie KBO extra aandacht voor maatregelen om de groeiende groep ouderen te beschermen tegen woningovervallers. Daarvoor moeten we binnen de veiligheidsketen afspraken maken en concrete acties ondernemen.

Zo vindt u in dit nieuwe nummer meer actuele zaken rond High Impact Crimes. Hopelijk inspireert het u en houdt het ons en u scherp.

Veel lees- en kijkplezier,
Ivo Opstelten
Minister van Veiligheid en Justitie

Week van de Veiligheid

Hoe verbeteren we de veiligheid op en rond het werk? Vooral die vraag staat centraal tijdens de nationale Week van de Veiligheid van 7 tot en met 12 oktober. Tijdens deze week organiseren branche- en koepelorganisaties, gemeenten, politie en OM diverse activiteiten om ondernemers, medewerkers en ook burgers te stimuleren met veiligheid aan de slag te gaan. Meer informatie
VNO-NCW topman Wientjes over veiligheid

Verscherpt toezicht werkt!

De kans op recidive bij overvallers is groot (meer dan 50%). Om dat terug te dringen, krijgen overvallers die hun gevangenisstraf er op hebben zitten sinds vorig jaar te maken met ‘verscherpt toezicht’. Politie en reclassering kregen extra middelen om overvallers die vrijkomen beter te controleren en beter te begeleiden. De resultaten zijn ronduit positief. Meer informatie
Reclassering Nederland legt uit hoe Verscherpt Toezicht werkt

Facts & Figures

2012
2013

Jongeren van straat naar sportveld

“Wie wil je zijn? Een zero die door de politie van zijn bed wordt gelicht? Of een hero die furore maakt als voetballer?” Dat vraagt Ajax-speler Ricardo van Rhijn aan jongeren. Hij is een van de vier topsporters die ambassadeur zijn van het project ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’. Het project richt zich op jongeren tussen de 12 en 18 jaar voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Tijdens gratis clinics maken jongeren kennis met een teamsport. Door samen te sporten, leren jongeren om te gaan met structuur en discipline. Ook bouwen zij zelfvertrouwen op in een positieve omgeving. Het project is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het project loopt al bij verschillende sportclubs en scholen in Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Den Haag, Eindhoven en Zoetermeer. Binnenkort volgen onder andere nog Gouda, Haarlem en Utrecht. Meer informatie
Ricardo van Rhijn voor Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent
Bij Stratumseind in Eindhoven zijn maatregelen genomen

Veilig stappen

Beroving in uitgaansgebieden terugdringen. Daarvoor is een speciale campagne opgezet, gericht op ‘hotspots’ in het uitgaansleven in tien grote steden. Een initiatief dat het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met Koninklijke Horeca Nederland ontwikkelde. Onder meer worden jongeren aangespoord extra goed op hun spullen te letten. Dit maakt de kans kleiner dat zij slachtoffer worden van beroving. Allerlei maatregelen moeten de ‘hotspots’ veiliger maken.

Slimme volg-app voor smartphone

Bij bijna de helft van alle straatroven gaat de dader er vandoor met een smartphone. Jongeren zijn de grootste risicogroep. Met de campagne 'Hier Waak Ik' roept het ministerie van Veiligheid en Justitie scholieren op om een speciale volg-app te installeren op hun smartphone, laptop of tablet. Bij diefstal kan de smartphone snel weer worden teruggevonden. Bovendien vergroot het de kans dat de daders worden gepakt. Meer informatie

Roadshow 'Laat je niet overvallen'

Wat kunnen ondernemers en hun personeel zelf doen om het risico op een overval, afpersing, winkeldiefstal en agressie te verkleinen? Hoe kun je het beste handelen als je met een overval of geweld te maken krijgt? Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten krijgen ondernemers en medewerkers praktische tips die hun werk veiliger maken. De workshops zijn een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), in samenwerking met lokale gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Meer informatie
Uitleg ‘Roadshow’ gericht op ondernemers

Overvallen. En dan?

Het zal je maar gebeuren: een overval met geweld. Een ingrijpende ervaring die naast lichamelijke ook grote psychische schade kan aanrichten. Om maar niet te spreken van het gevoel van onveiligheid, thuis of op straat. Het is de taak van gemeenten om de hulp aan slachtoffers zo goed mogelijk te organiseren. Daarbij is het de kunst precies die hulp te bieden waar het slachtoffer behoefte aan heeft.

PDF Bekijken Stappenplan nazorg slachtoffers overval
Meer informatie
Victor Jammers over slachtofferhulp
Hoe nazorg slachtoffers organiseren?

Wie staat er voor de deur?

Senioren: een kwetsbare groep als het gaat om overvallen. Verschillende ouderenbonden zetten zich in om overvallen op ouderen te verkomen, in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat gebeurt door het bieden van voorlichting en het aanreiken van praktische tips. Meer informatie
Ouderenbond KBO wil extra maatregelen

Over 'Aanval op Overval'

Het e-magazine ‘Aanval op Overval’ is een uitgave van het Programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat programma richt zich op de bestrijding van overvallen op bedrijven, woningovervallen en straatroof. De overheid werkt hierbij samen met burgers en bedrijfsleven. ‘Aanval op Overval‘ informeert belangstellenden twee keer per jaar over de ontwikkelingen binnen het programma.

Dit is de vierde editie van ‘Aanval op Overval’. Bekijk ook editie drie en twee.

Colofon


Veiligheid kleine bedrijven

Colofon

Redactie:
Dennis Cohen, Arthur Hopstaken (Textuur Tilburg)

Vormgeving en technische realisatie:
Eelco van de Wiel (IntoApps)

Video:
Textuur Tilburg, WHFilms en Joris Sluiter

Fotografie:
Hollandse Hoogte en Peter van de Kerkhof

Productie-coördinatie:
Attacom en Jolijn Wouters

Veiligheid Kleine Bedrijven

Kleine bedrijven komen in aanmerking voor een gratis veiligheidsscan. Bovendien krijgen ondernemers de helft van de kosten vergoed van de maatregelen die ze nemen op basis van de veiligheidsscan (tot een maximum van 1.000 euro). In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie startte het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) deze nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB).
Hoe werkt het?
Kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 medewerkers – fte’s) kunnen gratis een veiligheidsscan laten uitvoeren. Een erkende VKB-scanner kijkt waar verbeteringen mogelijk zijn en geeft advies op maat. Ondernemingen die op basis van de veiligheidsscan willen investeren in maatregelen om de veiligheid in hun zaak te verbeteren, krijgen de keuze uit speciaal geselecteerde pakketten in vier categorieën: organisatorische, bouwkundige, elektronische of digitale maatregelen of combinaties daarvan. De helft van die investering wordt vergoed vanuit de nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Meer informatie
Disclaimer